Natáčení klipu

Už jste viděli náš klip? Vzni­kal za nád­her­ného pod­zim­ního dne v Leten­ských sadech a na sta­rost si ho vzal „rejža“ David Chvátal. Potře­bo­vali jsme najít ochot­ného šla­pače do hoven a pěk­nou slečnu s pej­skem. Pej­sek byl nako­nec větší, Davi­dova pří­tel­kyně Diana obsta­rala slič­nou ven­či­telku a hlavní roli jsme mohli s radostí svě­řit Jir­kovi Panzne­rovi, který se toho ochotně ujal, za což mu od nás patří velký DÍK!. Abychom ho ušet­řili nepří­jem­ného šla­pání do lejna, vyro­bili jsme mu jedno zato­čené čoko­lá­dové. Snad se vám klip bude líbit :-)